Pôžička na bývanie je špeciálne určená na rekonštrukciu alebo zariadenie domu či bytu.
Nepotrebujete dokladovať faktúry ani zakladať nehnuteľnosti.
Bez poplatkov
Bez založenia
nehnuteľnosti
Bez dokladovania
faktúrZákladné podmienky získania pôžičkyvek od 21 do 75 rokov

pravidelný príjem zo zamestnania, podnikania alebo dôchodok

trvalý pobyt a adresa na území SR
Vybavte si pôžičku online

Zvoľte si sumu
pôžičky a dobu
splácania
Vyplňte jednoduchú
žiadosť
Peniaze máte po
schválení do 24 hodín na účte

alebo

Navštívte naše obchodné miesta
Časté otázkyKoľko si môžem požičať?
O Pôžičku na bývanie môžete požiadať od 5 000 € do 20 000 €. Ak vám postačuje suma do 10 000 €, požiadajte o Najľahšiu pôžičku.
Na čo je vhodná pôžička na bývanie?
Pôžička na bývanie je vhodná na financovanie väčších rekonštrukcií bytu alebo domu. Pri rekonštrukcii a zariaďovaní vášho domova je Pôžička na bývanie tá správna voľba.
Ako dostanem informáciu o schválení Pôžičky na bývanie?
Informácia o predbežnom schválení vašej žiadosti vám bude odoslaná na e-mailovú adresu uvedenú v online žiadosti.
Aký je ďalší postup?
Náš obchodný zástupca vám doručí zmluvu na podpis a prevezme kópie dokladov totožnosti a o príjme. Zmluvu doručí k výslednému schváleniu.
Akým spôsobom mi budú vyplatené peniaze?
Po schválení vám budú peňažné prostriedky zaslané bezhotovostným prevodom na váš účet.
Kedy začínam splácať pôžičku?
Prvá splátka je splatná do 20. dňa mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci uzatvorenia Zmluvy o pôžičke. Splatnosť nasledujúcich splátok je vždy k 20. v mesiaci. Napr. Zmluvu o pôžičke uzavriete 08.08. a dátum prvej splátky bude nasledujúci mesiac - t.j. 20.9.

ZÁKLADNÁ PRODUKTOVÁ CHARAKTERISTIKA