Štatút súťaže "Osobnosti na bankovkách"

Zmluvné podmienky

Všeobecné poistné podmienky

Potvrdenie zamestnávateľa o príjme

Potvrdenie o výške daňovej povinnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zoznam poskytovaných údajov

Reklamačný poriadok