Viete čo skutočne rozhoduje o schválení vašej pôžičky?Aj vy sa pýtate ako poskytovateľ pôžičiek vie, koľko peňazí a na ako dlho vám môže požičať? Odpoveď je jednoduchá. Rozhodne o tom vaše ÚVEROVÉ SKÓRE. Prezradíme vám z akých parametrov sa skladá a dáme vám tipy, ako si ho vylepšiť.
Úverové skóre (bonita) slúži v prvom rade ako ochrana vás, ako žiadateľa o pôžičku ako aj pre poskytovateľa pôžičky pred prípadnými problémami so splácaním úveru. Preto každý zodpovedný poskytovateľ, skôr ako vám schváli žiadosť o pôžičku, chce vedieť, či ju budete vedieť pravidelne splácať. Preto posudzuje:


 Váš príjem

Váš mesačný príjem, je jeden z najdôležitejších ukazovateľov, ktorý ovplyvní výšku úveru, ktorú vám vie finančná inštitúcia ponúknuť.


 Vaša finančná stabilita

Vysoký príjem automaticky neznamená, že vaša žiadosť o pôžičku bude schválená. Pre poskytovateľa pôžičky je podstatný váš stály príjem. Pri posudzovaní sa prihliada na to, či je žiadateľ zamestaný na dobu neurčitu, určitú alebo či je v skúšobnej dobe.


 Vaše náklady na život

Výška pravidelných mesačných výdavkov (platba za elektriku, nájom a podobne), počet vyživovaných detí, prípadne ďalšie náklady napovedia, akú finančnú rezervu viete mesačne vytvárať. Inak povedané - rozdiel medzi vyškou vašich príjmov a výdavkami určí maximálnu výšku mesačnej splátky, ktorú viete bez problémov splácať.


 Vaše úvery a pôžičky v iných spoločnostiach

Ak žiadate o ďalšiu pôžičku a ešte splácate úver alebo kreditnú kartu či hypotéku v inej spoločnosti, vaše úverové skóre to zníži. Nová pôžička predstavuje pre váš rozpočet ďalšiu záťaž, čo môže viesť k problémom so splácaním vašich záväzkov voči finančným inštitúciám.


Pre poskytovateľa pôžičky je rovnako dôležitá aj vaša platobná morálka a história splácania predošlých úverov, preto zohľadňuje aj:


 Zodpovedný prístup k úhrade splátok

Ak ste mali v minulosti pôžičku, ktorú ste riadne a načas splatili, vaše úverové skóre si pripíše plusové body.


 (Žiaden) záznam v úverovom registri

Ochrana pre finančné inštitúcie ako aj žiadateľov o pôžičku pred možnými problémami so splácaním úveru slúži tzv. úverový register. V prípade, že ste k úhrade svojej pôžičky v minulosti nepristupovali zodpovedne, je veľmi pravdepodobné, že táto informácia sa nachádza v úverovom registri, čo zníži vaše šance na získanie žiadaného úveru.


3 TIPY AKO ZVÝŠIŤ SVOJE ŠANCE NA ZÍSKANIE ÚVERU:


Žiadajte o pôžičku až keď splatíte predošlý úver

Ak žiadate príliš často o úver, naznačuje to, že máte stály problém s peniazmi.


Zrušte kreditné karty, ktoré nepoužívate.

Ak kreditnú kartu využívate pravidelne a načas uhrádzate splátky, je to pre vaše úverové skóre výhoda. Nevýhodou nepoužívanej kreditnej karty je, že môžete čerpať peniaze ihneď, čo pre poskytovateľa pôžičky znamená možné neočakávané zvýšenie vašich výdavkov na zaplatenie splátok. Tento fakt môže znížiť vaše úverové skóre.


Uhrádzajte mesačné splátky vždy načas.

Je to jasný signál, že ste zodpovedný k úhrade svojich záväzkov.


Slovenská požičovňa prehodnocuje každú žiadosť o pôžičku alebo hypopôžičku zodpovedne a individuálne s ohľadom na potreby a možnosti žiadateľa o úver.