Sídlo:
Všeobecná úverová banka, a.s
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava
IČO: 313 20 155
Zapísaná v OR OS Bratislava 1,
odd: Sa, vl. č. 341/B

Korešpondenčná adresa:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Slovenská požičovňa
P. O. BOX 87
Ulica 29. augusta 3
058 01 Poprad


Kontaktný formulár

Potrebné informácie vám ochotne poskytneme aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára. Stačí ho vyplniť a jednoducho odoslať.

NAVŠTÍVTE NÁS

Na našich obchodných miestach vybavíte peniaze na rekonštrukciu, dovolenku, nové bývanie alebo čokoľvek iné.


Obchodné miesta