Ako vybavíte pôžičku telefonicky?
  1. zavoláte na 0850 111 112
  2. dohodneme vám krátke stretnutie s našim obchodným zástupcom
  3. obchodný zástupca vybaví všetko potrebné za vás, aby ste vaše peniaze mali na účte už do 24 hodín
Ako vybavíte pôžičku ONLINE z pohodlia domova?
  1. vypočítate si splátku
  2. vyplníte krátku online žiadosť
  3. ďalší proces vybavenia prebehne v MOJEJ ZÓNE, vďaka čomu môžete mať peniaze na účte už do 24 hodín